"Hingede öö" - fantaasiat ergutav lugu


Essee K. Ristikivi "Hingede öö" ainetel.

Enne „Hingede ööd“ lugema asudes kuulsin väga palju arvamusi selle kohta, kui raskestimõistetava ja keerulise teosega on tegemist. Aga kas kõigest peabki olema lihtne aru saada? Kas kirjandusteos peab olema üheselt mõistetav?
Minu arusaam sellest, mis raamatus toimub või toimuma hakkab, muutus lugemise jooksul päris mitu korda – kui esimestel lehekülgedel näis tegemist olevat enam-vähem tavalise looga tavalisest aastavahetusest, väikeseks erisuseks vaid asjaolu, et end võõral maal üksi tundev mees, kes otsustas sellegi öö üksi veeta, kohtub surnud lähedaste hingedega, siis mida lehekülg edasi, seda erinevamaid tõlgendusi hakkas minu peas formeeruma.
Küllap oli esmase, hingedega kohtumisega seotud mõtte ajendiks teose pealkiri, mis juhtis fantaasialennu just selles suunas. Olen kuulnud räägitavat, et just aastavahetuse ööl otsivad kadunukeste hinged teed koju tagasi, miks muidu pani vanarahvas lauale lisataldrikuid. Kuna teose peategelane elab kodust kaugel paguluses, on loogiline, et tema juurde jõuavad võõrad hinged, sest nemad elasid kunagi seal ning omad ei oska sellesse kohta tulla. Samas võivad elus vintsutatud inimesel kergesti tekkida kujutelmad millestki või kellestki, keda hetkel ei ole olemas, kuid kelle kohalolu kas soovitakse või vastupidi – kardetalse. Üksinduses elada on üsna raske ja ei saa välistada võimalust, et selle tõttu minnakse peast veidi segi ning hakatakse olematut kuulma ja nägema.
Üsna pea tekkis minu kujutlusse pilt üksi laua taga istuvast härrasmehest, kes püüab oma järgmist romaani paberile panna. Järjest enam tundus, et nende arvukate, üksteisega pealtnäha üldse mitte seotud tegelaste näol oli tegemist kirjaniku pooliku romaani tegelastega, keda ta proovis kuidagi sobivasse tegevusse paigutada. Seda mõtet kinnitab ka peategelase ütlus „Mitte sõnagi elujoonest! Selle motiivi olen varunud oma järgmise romaani jaoks. (42)“ Kuigi selle romaani kirjutamise ajaks oli kirjanik välja andnud juba arvukalt teisi teoseid, jääb mulje, et ta justkui tahaks midagi kirjutada, tal justkui oleks palju huvitavaid mõtteid, aga mingil põhjusel keerlevad need kõik tema peas omavahel segunenult ja loos oma kohta otsides. Kirjanik püüaks justkui kõik pähe tulnud mõtted ühte teosesse kirja panna, mis tingibki tegelaste tohutu arvu, seosetuse ja omavahel segunemise. Ka ütlusega „Võib-olla olete teiegi ainult minu väljamõeldis. Ja kui pole enam mind, ei ole ka teid. (240)“ autor justkui vihjaks kirjutamisprotsessi kirjelduse võimalikkusele.
Teades, et K. Ristikivi viibis aastaid paguluses, kus kirjutas ka käesoleva romaani, saab võimalikuks pidada sedagi, et keerulist sümbolite keelt appi võttes kirjeldas ta teoses enda senist elukäiku, teekonda sinna, kuhu ta oli selleks hetkeks jõudnud. On täiesti loomulik, et võõra rahva keskel elades tuntakse üksindust, tuntakse hirmu nii oleviku kui tuleviku pärast. „Pidin leidma mingi teise tee. Aga pärast seda kolmanda võimaluse ärajäämist ei olnud enam palju valida. (75) Jah, tundub täiesti loomulik, et paguluses elades peaks justkui pidevalt valima erinevate võimaluste vahel, samas langevad need üksteise järel ära ja lõpuks justkui polegi enam valikuid.  Senise elukäigu ja paguluse kirjelduse teooriat toetab ka kohtus mainitud põgenemine, sõjaväest kõrvale hoidmine. Samuti on otseselt ära mainitud peategelase hirm saada maalt välja saadetud, tagasi sinna, kust ta tulnud oli.
Kuigi eelnevad tõlgendused näivad üsna loogilistena, siis mida lehekülg edasi, seda õigemana näis minu arvamus, et tegemist on unenäoga. Võimalik, et üksi uut aastat vastu võttes jäi peategelane lihtsalt magama. Unenägudes on ju kõik võimalik. Ka see, et ühel hetkel ilmub ruumi eesriie, mida seal justkui polnud. Ka see, et leitakse end äkitselt kuskilt kõrge serva pealt, ohuga alla kukkuda. Samuti leitakse unenäos pealtnäha võimatust olukorrast ootamatu väljapääs. Unenägudesse ilmuvad tihti inimese hirmud ja soovid, küll mitte päris sellisel kujul, et neist võiks üheselt aru saada, aga pikema mõtiskluse tulemusel siiski mõistetavatena. Raamatu lugemise ajal tekkis hetki, kus tundsin, et selline sürreaalne sündmustik võiks aset leida minugi unenäos.
Mulle ei meenu kirjandusteost, mis oleks fantaasialendu enam ergutanud, kui tegi seda K. Ristikivi „Hingede öö“. Oli siis tegemist üksindusest tingitud hallutsinatsioonide, hingede rändamise, kirjaniku loomeprotsessi, raskesti mõistetava sümbolite keele või lihtsalt unenäo kirjeldusega – sellel polegi tähtsust. Usun, et autor lõi teadlikult mitmetimõistetava teose, et lugejale jääks võimalikult palju tõlgendamisruumi. Kõik ei peagi olema puust ette tehtud ja punaseks värvitud.

Kommentaarid