"Kõrboja peremees" - kujutluste ja reaalsuse konfliktElame korraga kahes maailmas: üks koosneb pelgalt kujutlustest ja unistusest, samas teises seisame kõrvuti reaalsusega. Mõnikord on neid maailmu raske eristada, mõnikord tekib nende vahel konflikt, muutes elu raskeks, väheproduktiivseks või koguni võimatuks. Taoline konflikt võib sisalduda ka kirjandusteostes. Kujutluste ja reaalsuse konflikti võib leida ka kirjandusteostes, mille sündmustik põhineks justkui päriselul ja pärisinimestel, raamatut lugedes suudame end reaalselt kujutleda sündmuste keskele. A. H. Tammsaare romaan „Kõrboja peremees“ on just selline teos.
Tammsaare võrdles Kõrboja talu äsja iseseisvuse saavutanud Eesti riigiga. Kodumaast rääkimisel on sageli iseloomulik sakraalne alatoon, mis on romaanis ka Kõrboja maadel. Seda arvestades on romaani poeetikas isegi ootuspärane, et Tammsaare kirjeldab alles kavandatavat maastikku, sest romaani ilmumise ajal oli meie riik alles ülesehitamisjärgus, olles osaliselt fantaasiamaastik, mis tuli ellu viia. (Vaino, 2011, 68)
Romaani põhitegevuspaikadeks on kaks ühelt poolt väga erinevat, teisalt ometi nii sarnast talu. Mõlemat talu, Katku ja Kõrboja, ühendab kujutlus sellest, millised näeksid need tulevikus välja. (Vaino, 2011, 68) Ühe talu praegune ja teise eeldatav tulevane peremees on suured plaanitsejad, kes tihti ei suudagi kujutlusi reaalsusest eristada või nad ei näe selleks lihtsalt vajadust.
Katku Villu rändab kujutluste maailma Kivimäel. Ainult Kivimäes nägi Villu võimalust kodutalu õitsele aidata. Ta ei hoolinud isa manitsustest ega viimase jutust, et „Kivimägi on tõepoolest kivimägi“, vaid nägi ainult viljakat mulda, mida kuskil mujal talu maadel ei leidunud. (Tammsaare, 1970, 20) Võib-olla nägi Villu Kivimäe võimalikus kordategemises võimalust tõestada end isale, kes leinas ikka veel sõjas surma saanud poega, tubli ja korralikku, kelle asemel pidi nüüd Villu peremeheks saama. Võib-olla tahtis ta lihtsalt põgeneda mineviku eest ja kuna minevik seostus talle eelkõige praeguse Katkuga ja selle hoonete asukohaga, oli ta nõus kasvõi uue keldri tegema ja hooned ehitama, kui vaid saaks kogu kupatuse Kivimäele üle kolida.
Katku Villu kujutleb, kuidas ta teeb talu tööga korda, samas ei ole Kõrbojal peale planeerimise muud teha osatudki. Kõige paremini tulevad ideaalmaastiku ja reaalse maastiku haakumatus esile seoses Kõrboja Reinu unistustega. (Vaino, 68) Ta unistab kaunitest, korrastatud ja avaratest hoonetest, suurepäraselt toimivast tootmisest. Reinu unistuste Kõrbojal „ /.../ kihab töö ja tegevus, millest reaalsel Kõrbojal pole vähimatki aimu/.../“. Unistuste talu asemel elavad nad sellises, kus maja on ehitatud poolikult, kivid on küll põldudelt välja veetud, kuid nendega ei ole midagi kasulikku ette võetud. Samuti olid mõne aasta eest olemas ehituseks vajalikud palgid, kuid need pehkisid aja jooksul ning tuli küttepuudeks kasutada. Ka kunagisest viljapuuaiast ei ole järel muud, kui vanad ja haiged puud-põõsad, mida ei ole aastaid hooldatud ega väetatud. (Tammsaare, 1970, 29) Sellise kirjelduse lugemine paneb imestama, et miks oli see reaalne Kõrboja ikka nii troostitu. Mis takistas pererahvast oma plaane ellu viimast? Võib-olla on asi selles, et tegelikult sai Reinust Kõrboja peremees pooleldi sunniviisiliselt, kuna tema vend Oskar otsustas lapse surma ja naise lahkumise järgses meeleseisundis endalt elu võtta. Ju siis miski Reinu sees sundis teda venna kohale astuma, olemata hingega asja juures, mis on talupidamiseks paraku vajalik. Rein nägi aastate jooksul, et ta ei suuda olla siiski selline peremees, nagu talule vaja oleks ja nii põgenes ta oma kujutluste maailma, kus kõik on suurepärane ja paremgi.
Kujutluste ja reaalsuse maailmad on väga lähedalt seotud inimese hingeseisundiga. Eluga rahuloleval inimesel ei ole vajadust pidevalt kujutlustesse põgeneda. Kui reaalsus pakub rahuldust, siis elataksegi reaalsuses ning kujutlusi tekib palju vähem. Muidugi on tore ja lausa vajalik unistada ja planeerida, kuid see jääb normaalsuse piiresse, kui seejuures peetakse meeles ka reaalsust.
Kõrboja Reinul oli kujuteldaval Kõrbojal küll mõnus ja rahulik, kuid ometi mõistis ta, et unistamine ja planeerimine reaalset talu paremaks ei muuda – tihti on tegemata jäänud kõige vajalikumadki tööd. „Ta on Kõrbojast unistanud kui mõnesugusest ime või muinasmaast, kus on piiramatud võimalused, ja on unistades unustanud ka kivid ja rabad, mis ootavad tänapäevani lõhkujaid ja kraavitajaid. Talle on ikka lähedasem ja omasem olnud mitte reaalne, vaid kujuteldud Kõrboja /.../“ (Tammsaare, 1970, 28-29) Rein justkui ei tahtnudki päristaluga tegelda, sest kujutlustes olnu oli lihtsalt nii palju parem ja armsam.
Kujutluste ja reaalsuse eristamiseks ja nendega rahu sõlmimiseks on sageli vajalik kohta, kus mõtteid mõlgutada ja endas selgusele jõuda Romaanis kirjeldatakse sellise kohana nõmme, kus tegelased on reaalsuse ja kujutluste vahepeal. Sinna minnakse siis, kui hinge vaevab sisemine rahutus. Katku Villu läheb nõmmele, kui ta justkui otsib sealt kedagi. Anna läheb suures mures, oodates teateid Villu tervise kohta. Samas meenutab Anna, et tema onu Oskari naine ei tõstnud iial nõmmele oma jalga, justkui kartes midagi. (Vaino, 69).
Tulles tagasi Kõrboja Reinu juurde, siis lõpuks sai ta aru, et ainult planeerimine talu heale järjele ei vii. Kui see oli juhtunud, tahtis ta, et tütar, kellele ta kavatses koha üle anda, peremehe valikul õiged otsused teeks, mis Reinu jaoks tähendas tema endasuguse välistamist. Ta ütles: „See peab teistsugune mees olema, kui mina olen /.../ seda mõistan alles nüüd, kui elu juba mööda. Ei tohi palju plaanitseda ega kavatseda, muidu armastad neid rohkem.“ Unistades oli Kõrboja Rein hakanud oma kujuteldavat talu armastama niivõrd, et ta justkui ei hoolinud päriselt enam reaalsest. Sellepärast, kuigi tal oli olemas idee sellest, milline tulevane peremees olla ei tohi, jättis ta Annale peremehe (ja tulevase abikaasa) valikul n-ö vabad käed. Ei olnud oluline, kes saab Kõrboja peremeheks, sest „võõrad võivad talitada ainult reaalsel Kõrbojal.“ Kujuteldu, mis oli Reinule hoopis armsam ja omasem, jääks talle ju endiselt alles ja seal toimetab ta täpselt nii, nagu paremaks peab. (Tammsaare, 1970, 29)
Kõigi suureks meelehärmiks jõuab Kõrboja Anna oma peremeheotsinguil üsna ruttu hea lapsepõlvesõbra ja mängukaaslase Katku Villuni, kes polegi Kõrboja Reinust kuigi palju erinev. Temalgi on suured plaanid ning jaanipäeval paadis peetud vestlusel jagab ta Anna julgustusel neid ka naisega. Ta jutustab küll, kuidas tema viiks ellu seni vaid planeeritud asjad, kuidas ta teeks „kõike seda, millest Kõrbojal nii palju räägitud, igavesti räägitud, veelgi räägitakse, aga mille tegemise peale ükski ei mõtle“. (Tammsaare, 1970, 59) Villul oli lihtne oma mõtteid jagada, sest tegelikult oli tema jaoks tegemist ju ainult kujuteldava Kõrbojaga ning tema ja Kõrboja Reinu kujuteldavad Kõrbojad olid üsnagi sarnased.
Eelnevalt oli juttu sellest, kuidas inimeste kujutlustes asuvad maailmad (siin kontekstis pigem talud) olid reaalsest väga erinevad. Suurte unistajate ja reaalsusest põgeneda soovijate kõrval näib Kuusiku sauna Eevi olevat üsna kaine mõistusega tütarlaps ja tema kujutlusedki on üsna tõepärased. Jaaniõhtul, kus enamus noortest läheb Kõrboja perenaise kutsel lõbutsema ja tema koju toimetama jääb, käivad tema peast läbi mõtted võimalike põhjuste kohta, miks Katku Villu, keda Eevi nii väga enda juurde külla ootab, siiski ei tule. Algul arvab ta, et Villu toimetab jaanilaupäevalgi armastatud Kivimäel ja viibib sellepärast. Kui oodatud on juba liiga kaua, üle kesköö, hakkavad tütarlapse mõtted liikuma Kõrboja Anna juurde ja Eevi jõuab järeldusele, et põhjuseks ongi seesama pidu, kuhu kogu küla kokku kutsutud. Tammsaare ütleb Eevi mõtteid kirjeldades: /.../ tema uniseil, pööraseil mõtteil pole otsa ega piiri, sest nad liiguvad nagu painajalikud nägemused.“ (Tammsaare, 1970, 52) Autori kirjeldusest võib välja lugeda, justkui oleks Eevi mõtteis midagi kujuteldut ja üleloomulikku, ometi teame lugejana, et hoolimata oma esialgsetest kavatsustest, oligi Villu just sellel peol ja tantsitas Kõrboja Annat. Siinkohal võiks neid kujutlusi nimetada hoopis tavaliseks naiselikuks vaistuks, mis aitas Eevil tunda ära, et armastatud mehel on mõttes keegi teine. Ja see keegi teine oligi Kõrboja Anna, seesama Anna, kes sai Villule saatuslikuks.
Rein Undusk kirjutab, et Katku Villu otsustab oma elule lõpu teha vahetult peale seda, kui ta saab Annalt teada, et aastate eest, kui Villu oli enda teada tüdruku jalast ussimürki välja imenud, oli Anna talle valetanud ning „ussi“ näol oli tegemist lihtlabase orgiga. Anna ülestunnistuses leidis Villu tõestuse, et „keel on meelevaldne märgisüsteem, kus asjade ja nende tähistajate vahel ei eksisteeri kindlaid seoseid.“ Rääkija võib märke ja asju viia kokku täpselt nii, nagu just tema seda soovib ja sundida sellega tegustema teist inimest oma tahte järgi. Anna tõestas, et Villu mälestused järve ääres juhtunu kohta polnud tegelikult tõesed, Anna oli vaid lasknud olukorral nii näida. (Undusk, 2004, 4) Siiski ei saa Villu enesetapu põhjuseks pidada vaid aastaid tagasi toimunud sündmuste kohta tõe selgumist, asi oli pigem Villu siseheitlustes. Teda tõmbas tohutu jõuga Kõrbojale, samas ei lasknud tema mehelik eneseuhkus saada Anna meheks sandina. Villu kardab jääda Annale risuks ja iseendale vaevaks, võtmata kuulda neiu sõnu, millega palutakse tema pärast mitte muretseda.
„Villu kippus Kõrboja perenaisega täna siin pimedas rääkides iseendalt küsima, kas tõesti maksab pimeda ja vigasena Katkulgi elada, kui nii hirmsasti tahaks kõigest hoolimata minna Kõrbojale.“ (Tammsaare, 1970, 123) Villu tahtis Kõrbojale minna ja oleks tervena ilmselt kohe jaatavalt vastanud, kuid ta armastas Annat nii palju, et ei tahtnud panna talle kohustust sandiga elada ja tema eest hoolitseda. Näib, et ta justkui ei uskunud Anna juttu, kui see väitis end just teda tahtvat, pidades naise ettepanekut pigem kaastunde- kui armastusavalduseks. Võib-olla oligi Villu kahtluste põhjuseks seesama teabekilluke aastate eest toimunud juhtumi kohta, millest oli mees seni endas kandnud hoopis teistsugust pilti. Villu võis arvata, et kui Anna valetas tookord, võib ta valetada ka praegu teda peremeheks kutsudes – Anna võis ka praegu lasta asjadel paista teistsugustena, täpselt sellistena, nagu Anna ise paremaks peab. Villu võis arvata, et Anna tegelikult ei mõtle seda tõsiselt, kui väidab, et just seda santi ta tahabki. See võitlus Villu sees muutus nii tugevaks, et ta ei suutnud sellega enam kuidagi hakkama saada. Kujutluste ja reaalsuse vahel tekkis surmav konflikt ja Villu otsustas põgeneda teistsugusesse maailma, kus ei ole vaja enam selliste probleemide pärast muret tunda. Kus ta ei pea enam mõtisklema selle üle, kuidas kujutlustel ja reaalsusel vahet teha, kus keegi ei saa lasta asjadel paista teistsugusena, kui need tegelikult on.
A.H. Tammsaare romaanis „Kõrboja peremees“ võime näha, kuidas kujutluste ja reaalsuse konflikt, soovimatus neid eristada või teadlikult reaalsusest kujutluste maailma põgenemine takistab nii Kõrboja kui Katku talu arengut. Esimese puhul Rein lihtsalt põgenebki oma mõtetes reaalsusest kujutluste maailma, hoolimata sellest, kuidas päriselt olemasolevat talu paremale järjele aidata. Katku Villu justkui püüaks talu arendada, rabades Kivimäel kõvasti tööd, kuid jättes tähelepanuta asjaolu, et tegemist on üsna võimatu missiooniga.
Kuusiku sauna Eevi kujutlused on üsna reaalsuse piiri peal ja lõpuks selgubki, et tegemist oli pigem naiseliku vaistu kui väljamõeldisega – Katku Villut tõmbaski Kõrboja Anna poole. Tõmbas niivõrd, et naine saigi talle saatuslikuks. Villu hinges tekkis niivõrd suur kujutluste ja reaalsuse konflikt, et ta otsustas sellele kõigele lõpu teha, minna sinna, kus ta ei pea enam selliste probleemide pärast oma pead vaevama. Villu otsustas valida reaalsuse, kus kujutlust lihtsalt enam ei ole.
KASUTATUD KIRJANDUS

Tammsaare, A. H. 1970 Kõrboja peremees. Tallinn: Eesti Raamat
Undusk, R. Tammsaare topoloogilised paroodiad: „Põrgupõhja uus Vanapagan“. Keel ja Kirjandus, 1/2004
Vaino, M. 2011 Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus. Tallinn: Tallinna Ülikool
Kommentaarid